Statistik Perolehan Dana P2M

Jumlah dana hibah yang dimenangkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha, baik yang berumber dari dana DIPA Dikti (DRPM) maupun dari dana DIPA Undiksha dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut.

NoSKIMSumber DanaTahun
20122013201420152016
1Hi-LinkDIPA Dikti140,000,000 – –200,000,000200,000,000
2IbPEDIPA Dikti – –100,000,000295,000,000300,000,000
3IbWDIPA Dikti390,000,000490,000,000190,000,00095,000,000185,000,000
4IbKDIPA Dikti70,000,000100,000,000 – –
5IbIKKDIPA Dikti300,000,000200,000,000240,000,000100,000,000275,000,000
6IbMDIPA Dikti510,000,000444,000,0001,129,500,000839,500,0001,053,500,000
7KKN-PPMDIPA Dikti65,000,00090,000,00070,000,000170,000,000140,000,000
8IbDMDIPA Dikti
9PM-PMPDIPA Dikti420,000,000 – – –
10Penerapan IpteksDIPA Undiksha125,000,000502,500,000801,000,0001,088,700,0001,500,000,000
11Desa BinaanDIPA Undiksha45,000,00073,000,000272,400,000248,000,000
12Pendidikan KarakterDIPA Undiksha –30,000,00077,750,000133,000,000101,300,000
13Pusat LayananDIPA Undiksha –50,000,000
Jumlah2,020,000,0001,901,500,0002,681,250,0003,243,600,0004,002,800,000