Statistik Perolehan Dana P2M

Jumlah dana hibah yang dimenangkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha, baik yang berumber dari dana DIPA Dikti (DRPM) maupun dari dana DIPA Undiksha dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut.

No SKIM Sumber Dana Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Hi-Link DIPA Dikti 140,000,000  –  – 200,000,000 200,000,000
2 IbPE DIPA Dikti  –  – 100,000,000 295,000,000 300,000,000
3 IbW DIPA Dikti 390,000,000 490,000,000 190,000,000 95,000,000 185,000,000
4 IbK DIPA Dikti 70,000,000 100,000,000  –  –
5 IbIKK DIPA Dikti 300,000,000 200,000,000 240,000,000 100,000,000 275,000,000
6 IbM DIPA Dikti 510,000,000 444,000,000 1,129,500,000 839,500,000 1,053,500,000
7 KKN-PPM DIPA Dikti 65,000,000 90,000,000 70,000,000 170,000,000 140,000,000
8 IbDM DIPA Dikti
9 PM-PMP DIPA Dikti 420,000,000  –  –  –
10 Penerapan Ipteks DIPA Undiksha 125,000,000 502,500,000 801,000,000 1,088,700,000 1,500,000,000
11 Desa Binaan DIPA Undiksha 45,000,000 73,000,000 272,400,000 248,000,000
12 Pendidikan Karakter DIPA Undiksha  – 30,000,000 77,750,000 133,000,000 101,300,000
13 Pusat Layanan DIPA Undiksha  – 50,000,000
Jumlah 2,020,000,000 1,901,500,000 2,681,250,000 3,243,600,000 4,002,800,000